Pravidla soutěže | Turistické navštívenky

Na úvod » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže a ceny

Sbíráním Turistických navštívenek postupně zaplníte soutěžními kupony speciální žluté, modré, červené pohlednice a ve finále i pohlednici bílou a černou. K zahájení vlastní hry se stačí zeregistrovat formulářem v dolní části této stránky nebo na uvedených mailech. Přihlásit se můžete i osobně při nějakých akcích kde bude tato soutěž prezentována. Ihned po přihlášení se do hry dostáváte zdarma celkem 100 ks žlutých základních pohlednic k vylepování kuponů z prodejních sáčků navštívenek.

Kupony se vylepují na žlutou pohlednici s označením Regionu a Kategorie shodným s označením Turistické navštívenky - příklad : kupon z Turistické navštívenky číslo 0001 musíte nalepit na žlutou pohlednici, která je označena shodně, tj. Příroda - Střední Čechy.

Každou žlutou pohlednici musíte postupně zaplnit 18 různými kupony ( tj. každý musí být jiný ) z Turistických navštívenek příslušného Regionu a Kategorie. Políčka pro vylepení kuponů jsou na žluté pohlednici pro první etapu soutěže očíslovány od 1 do 18.

Jeden kupon na každé žluté pohlednici můžete nahradit některým z ESO kuponů ze sáčku ESO navštívenek - pozor : vždy pouze jeden na každé žluté pohlednici.

Po zaplnění celé žluté pohlednice je třeba ji zaslat na kontaktní adresu : ing. Josef Ebr, Svojšice 140, 281 07 Svojšice u Kolína k zaregistrování. Nejlépe poslat pohlednici v obálce, dobré je také počkat a poslat více žlutých pohlednic najednou ( kvůli poštovnému ). Po provedené registraci a kontrole Vám pohlednice bude vrácena. Spolu s ní dostenete také speciální prémiovou plastovou navštívenku s uvedením získaného titulu ( např. Návštěvník přírody Středních Čech ). K tomu náleží ještě stejně označené dva soutěžní kupony, které se budou lepit na červenou a modrou pohlednici - příslušné pohlednice také dostáváte jako odměnu vždy po splnění první žluté pohlednice v příslušné Kategorii nebo Regionu.

Pokud se Vám podaří zaplnit celou červenou nebo modrou pohlednici získanými kupony za splnění podmínek žlutých pohlednic, získáte jako odměnu pamětní minci označenou dle konkrétní splněné pohlednice - např. Návštěvník Přírody České republiky za splnění včech 10 žlutých pohlednic Přírody ( tedy ve všech Regionech ). Navíc získáte další dva soutěžní kupony k vylepení na bílou a černou pohlednici ( ty dostanete při splnění první modré a červené pohlednice )

Po postupném zaplnění bílé a černé pohlednice se dostanete do cíle první etapy soutěže a získáte velkou zlatou medaili " Návštěvník České republiky ".

Rekapitulace odměn, které získáte účastí ve hře :

  • sadu 100 základních žlutých pohlednic ZDARMA po registraci do soutěže, které postupně zaplníte nalepenými kupony z prodejních sáčků
  • sadu 100 prémiových plastových navštívenek - za každou splněnou žlutou pohlednici jednu
  • sadu 20 pohlednic ( 10 červených a 10 modrých ) k lepení kuponů za splněné základní pohlednice
  • sadu 20 prémiových pamětních mincí - za každou slpněnou modrou a červenou pohlednici jednu
  • 1 bílou a 1 černou pohlednici k lepení kuponů za splněné modré a červené pohlednice
  • Velkou zlatou medaili " Návštěvník České republiky "

 

V průběhu první etapy budou vydány žluté pohlednice pro etapu druhou : budou mít číselné označení 201 - 300 a políčka pro vylepování kuponů budou očíslována od 19 do 36, systém dalších stupňů bude zachován a na konci 2.etapy bude čekat opět velká zlatá medaile, tentokrát s označením " Tuplovaný návštěvník České republiky ".

 

V případě dotazů použijte tyto mailové adresy : josef.ebr@seznam.cz  nebo  ceskymistopis@seznam.cz

 
 
 

Registrace do soutěže

Registrace do soutěže