Foto kalendáříky | Turistické navštívenky

Na úvod » Foto kalendáříky

Fotokalendáříky

Fotokalendáříky jsou klasické kapesní kalendáříky rozměrově shodné s Turistickými navštívenkami a jsou součástí prodejního sáčku navštívenek. Kalendáříky jsou číslované. Jsou vydávány v limitovaných počtech 500 nebo 1000 ks a dotisk nebude nikdy realizován. Mohou se tak stát zajímavým sběratelským artefaktem. Ročně bude vydáváno několik druhů ( podle počtu prodaných Turistických navštívenek ). Fotokalendáříky jsou do prodejních sáčků rozdělovány namátkově. Fotografie na přední straně zobrazuje nějakou zajímavost mimo území České republiky ( stavby, příroda..... ).